FinlandSwedish Online

FinlandSwedish Online 1 finns nu färdig att användas på webbadressen https://finlandswedishonline.fi/

FinlandSwedish Online 1 är en webbaserad nybörjarkurs i finlandssvenska avsedd för utländska inlärare, men också andra som vill lära sig eller fräscha upp sin svenska.  Målet är att kursen ska ge sådana ord och fraser som man behöver i vardagslivet samtidigt som den introducerar inlärarna till sociala situationer som nyinflyttade kan känna igen.  Kursen är interaktiv. Det betyder att inläraren aktivt får öva ord, fraser och strukturer som introduceras i dialoger ofta med videoklipp.

Kursen är uppbyggd på isländsk botten. Kursen Icelandic Online har fungerat som modell för FinlandSwedish Online och den tekniska basen för kursen finns på Island. Den finlandssvenska kursen har utarbetats vid Helsingfors universitet med f.d. universitetslektorn i isländska Helga Hilmisdottir (nu forskarlektor vid Islands universitet) som primus motor. För projektet har vi fått finansiellt stöd av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner.

FinlandSwedish Online 1 motsvarar ungefär A1 på CEFR-skalan. Inom de närmaste åren kommer vi att utarbeta ytterligare fyra kurser så att kurs 5 motsvarar nivå C1.

Kursen är gratis att använda för vem som helst var som helst. Lärare kan med fördel integrera större eller mindre delar av kursen i sin undervisning.

Användare kan ge feedback på kursen genom att utnyttja ”report issue”-knappen som finns på varje kurssida. För vidare frågor och kommentarer kan man kontakta oss på adressen fso@helsinki.fi

Hälsar, Beatrice Silén t.f. professor i nordiska språk, Helsingfors universitet

Svenska som andraspråk- materialnav

På Edu.fi finns en materialnav för svenska som andra språk. Här finns jättebra övningar att använda som extra material i undervisningen.

Så här står det om materialet: ” Materialet i navet är insamlat främst med tanke på undervisningen i svenska för vuxna inflyttade. Materialet består dels av länkar till nätresurser, dels av övningar och tips i pdf- och word-format.

Materialet är uppdelat enligt temaområdena i allmänna språkexamina, och de olika grammatiklänkarna, -tipsen och -övningarna enligt den elementära grammatikens centrala delar.

 

Nordiska landskap – ett digitalt läromaterial

Nordiska landskap är ett digitalt läromaterial och en utställning som presenterar nordiska områden med vatten som tema. Fotografen bakom bilderna är svensklärare och naturfotograf Kirsi MacKenzie som också gör skolbesök.

Läromaterialet

Läromaterialet består av text- och ljudmaterial: uppgifter i text- och hörförståelse, diskussionsövningar, interaktiva ordspel, frågesport, Instagram-uppgifter, informationssökning… m.m. Ni kan välja antingen en avancerad eller en lättläst version.

Öva glosor

glosor.eu kan man plugga glosor på ett roligt sätt! Även lärare kan använda Glosor.eu, exempelvis genom att använda utskrifter och genom att distribuera övningar till eleverna att öva på! Man måste bli medlem för att kunna logga in på sidan.

För lärare finns flera praktiska funktioner, som t.ex. grupplogin och onlineövningar. Man hittar även utskrivbara övningar och prov.

För elever finns både vanliga förhör, övningar, och flera olika spel som de kan använda för att lära sig sina glosor.

Extramaterial till böckerna Rivstart

Här finns Natur&Kulturs webbmaterial till Rivstart A1+A2, Rivstart B1+B2 och Rivstart yrkesliv. Klicka på den bok du vill ha och välj bland materialet. Det finns Facit till uppgifterna, ordlistor (engelska och tyska), verblistor och interaktiva övningar till alla kapitel. Klicka här om du vill se webbmaterial till böckerna Mål 1 och 2 och Framåt-serien.

Här nedan finns direktlänkar till hela materialet:

Rivstart (gamla upplagor): webbmaterial

Extramaterial till Rivstart och andra läroböcker av Natur&Kultur.