Motivation, mindset och medmänsklighet

I skrivande stund märker jag att det var länge sen jag postade ett inlägg här. Under hela vårens coronatid hade jag varken tid eller energi. All tid gick åt till att få undervisningen på distans att fungera, digitalisera slutprov och hantera vardagen med en sjuåring hemma.

Men sommaren gav ny energi. Jag har fått koppla av och koppla bort. Jag känner en stor tacksamhet för att jag bor just i Finland med möjlighet att vandra i skogens tysta och trolska värld, se ut över släta klippor och solglittrande hav, ta svalkande dopp, åka på skummande vågor och känna vind och saltstänk i håret. Det här ger själsfrid, ny kraft och tillförsikt i denna märkliga tid.

Just den här sommaren har jag lyssnat på fler böcker än någonsin och tanken har fått vingar. Jag har bara fått ta emot och det har varit en riktig energispruta. Därför tänkte jag börja en ny termin med att dela med mig av några boktips och tankar.

Jag har tänkt mycket på hur man lär sig och hur man som lärare kan inspirera någon att vilja lära sig mer. Alva Appelgren talar i sin bok om hur man med hjälp av olika typer av feedback kan påverka en persons mindset så att hen blir motiverad och orkar jobba. Hon konstaterar att man lär sig just i de stunderna när något känns svårt. Ett dynamiskt mindset påverkar inställningen till en ny uppgift eller ett nytt uppdrag och därmed också hela lärandeprocessen. Vårt jobb som lärare handlar i första hand om att uppmuntra, sparra och skapa en trygg och dynamisk klassrumsmiljö.

Enligt Jo Boaler växer hjärnans kapacitet vid problemlösning. Den behöver utmaningar och därför ska man se misstag, motgångar och misslyckanden som något utvecklande. Hon går så långt som att säga att man bör begå misstag! Hon talar om att alla mänskor är i en process av växande. Ingen och ingenting är statiskt. Statiska föreställningar om potential (t.ex. att tala om att ha mattehuvud) tillhör en föråldrad syn på lärande. Alla har en chans att lära sig och jag omfamnar den tanken. Den här synen vill jag få mina studerande att ta till sig ännu mer. Ingenting är omöjligt, en del saker kräver bara en lite större insats!

Nu hoppas jag att jag åtminstone får börja undervisa i klassrum om några veckor. Jag tror helhjärtat på en personlig kontakt, både före, under och efter lektioner. Jag tror på att mötas och ha möjlighet att avläsa kroppsspråk och minspel när mina studerande kommer in i klassrummet. Jag vill också utnyttja klassrummets hela potential, med t.ex. rörelse och grupparbete i och utanför klassrummet. Och efter att ha läst ”Skärmhjärnan” inser jag ännu mer än förut vidden av för mycket skärmtid. Anders Hansen som också skrivit ”Hjärnstark” (se också tidigare blogginlägg) och ”Hälsa på recept”, både mycket bra böcker, talar väldigt mycket om hur det att röra på sig påverkar hjärnan både vad gäller kreativitet och förmågan att ta till sig kunskap. Han rekommenderar att studerande inte alls har sina mobiler framme i klassrummet – det påverkar nämligen lärandeprocessen negativt!

Och lärandeprocessen ska vara positiv även om den också känns utmanande! Jag vill vara med och skapa det goda klassrummet! Att vara lärare innebär att vara medmänniska, att se och bekräfta varje individ i klassrummet, att finnas till och våga bjuda på sig själv och locka till skratt. Skratt förlöser, motverkar stress och gör mänskor mottagliga för lärande. Stefan Einhorn talar om att det finns mer godhet i den här världen än vi anar. Han uppmanar sina läsare att vara snälla och menar att vi ska göra varandra gott, vara goda mänskor. Om vi alla följer hans råd kan vi tillsammans med våra studerande både i och utanför klassrummet förbättra världen!

 

Språkpiller och språkstimulans

Just nu finns det språkpillertips på böcker med räkneord, rim&ramsor, inte-meningar , göra-ord, ljudhärmning, sak-ord, prepositioner (t.ex. på, i, under), göra-ord och beskrivande ord.

Även om det här materialet är tänkt för barn kan det också användas i undervisningen i svenska som främmande språk. T.ex. böcker i kategorin ”Fonologi” kan användas när man tränar uttal.

Kategorier:

 • Adjektiv (beskrivande ord)
 • AKK (tecken som stöd)
 • Fonologi
 • Frågor
 • Ljudstimulering
 • Läslust
 • Negationer (Inte-meningar)
 • Prepositioner (t.ex. på, i, under)
 • Pronomen (t.ex. han/hon)
 • Rim och bokstäver
 • Räkneord
 • Substantiv (sak- ord)

Länk till materialet

 

Tankar om kreativitet!

Terminstarten närmar sig med stormsteg och semesterns tidlösa tillvaro känns avlägsen. Jag funderar på hur jag ska mana fram kreativitet till allt nytt fräscht undervisningsmaterial jag vill skapa!

Enligt Anders Hansen borde jag springa fram min kreativitet!

Jag rekommenderar varmt hans bok ”Hjärnstark” som inspirerat mig att löpa längre och mer regelbundet. Utmaningen blir att ta tillvara alla idéer som kläcks!

 

 

Centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Deras ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Här finns vetenskapliga artiklar, litteraturtips m.m. kring svenska för invandrare.

Annas råd till språklärare

 Min kollega Anna skrev ner några råd till sina språklärare (speciellt för nya lärare) efter att ha läst ca 250 utvärderingsblanketter våren 2015. Jag tycker de är bra och värda att begrunda inför varje ny termin.

 • Presentera kursens målbeskrivning och nivå första lektionen och gå igenom kursens innehåll.
 • Lär dig deltagarnas namn och var medveten om vars och ens målsättningar och bakgrundskunskaper.
 • Håll kursens nivå (enligt kurs- och målbeskrivning) även om någon kursdeltagare går på ”fel” nivå/kurs och gärna ser att nivån kunde höjas eller sänkas. Uppmuntra kursdeltagare att (om möjligt) byta kurs om nivån inte känns rätt.
 • Använd målspråket i så hög grad som möjligt, redan från början.
 • Det är tryggt med rutiner, men glöm inte bort att variera och överraska ibland.
 • Börja och avsluta lektionen i tid.
 • Ge hemuppgifter. Kom ihåg att gå igenom dem följande gång men minns att varje lektion inte behöver börja med genomgång av läxan.
 • Se till att deltagarna byter par och plats ibland.
 • Använd musik- och filminslag pedagogiskt, som en del av helheten, inte som underhållning eller utfyllnad. Det behöver inte vara mer än ett par korta uppgifter, för att det skall kännas att det finns en tanke bakom det hela.
 • Undvik att gå med gruppen på kafé och restaurang (och exkursioner som kostar) under lektionstid.
 • Se till att alla i gruppen får vara aktiva, delta i diskussioner, svara på frågor etc.
 • Om kursen har en bok, använd huvudsakligen den. Komplettera vid behov med kopior och eget material.
 • Utvärdera efter 5-6 veckor. Be t.ex. kursdeltagarna anonymt skriva ner vad som varit bra och mindre bra och eventuella önskemål. Allt kan och ska du naturligtvis inte uppfylla, men du kan få värdefulla tips och idéer.