Kahoot

Kahoot är en webbsida där man kan göra online quiz som hela klassen deltar i via sina smarttelefoner.

Här kan du titta på ett exempel med prepositioner i svenskan.