Quizlet

Quizlet är ett roligt och lätt verktyg som kan användas på många olika sätt i och utanför klassrummet. Programmet kan användas både på dator och som applikation i en smarttelefon.

Hittills har jag gjort ordlistor och meningar där prepositionen eller adverbet fattas. Jag skriver ut flashkort som eleverna får jobba med muntligt i klassrummet. Hemma kan de sedan repetera genom att lyssna, spela och skriva.

Här kan du ladda ner Nettes Quizleguide för att komma igång.

Här kommer du direkt till mina mappar i Quizlet:

Rivstart A1+A2 Kapitel 1-10

Rivstart A1+A2 kapitel 11-12