Quizlet

Quizlet är ett roligt och lätt verktyg som kan användas på många olika sätt i och utanför klassrummet. Programmet kan användas både på dator och som applikation i en smarttelefon.

Hittills har jag gjort ordlistor och meningar där prepositionen eller adverbet fattas. Jag skriver ut flashkort som eleverna får jobba med muntligt i klassrummet. Hemma kan de sedan repetera genom att lyssna, spela och skriva.

Här kan du ladda ner Nettes Quizleguide för att komma igång.

Här kommer du direkt till några av mina mappar i Quizlet. Du kan också leta på AnnetteJansson.

Obs! Det finns hundratals färdiga ”set” i Quizlet så det lönar sig att leta och se ifall du bara kan kopiera någon annans ordlista, innan du börjar skapa egna.