Om mig och bloggen

Välkommen till den här idé- och materialbloggen! Idén fick jag på kurs för några år sedan. Jag tyckte jag vill samla allt bra material som finns i svenska som andra språk på ett ställe. Tanken med den här bloggen är att den ska fungera som inspirationskälla och idé- och materialbank för språklärare med fokus på svenska som främmande språk.

Jag jobbar som planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors Arbis. Det betyder att jag planerar alla kurser i nordiska språk med fokus på svenska som andra språk. Till mina uppgifter hör bl.a. att rekrytera och fortbilda timlärare och ansvara för den språkliga biten t.ex. nivåtestning i våra integrationsprogram. Jag är utbildad lärare i modersmål och litteratur och franska, men har under senaste åren mest undervisat svenska som främmande språk för invandrare. Jag ingår också som utvecklingslärare i teamet för språk och växelverkan inom Helsingfors stad. Allt det här ger mig fantastiska möjligheter att få arbeta med språk och språkstimulerande arbetssätt.

Under det senaste året har jag funderat mycket på hur man aktiverar och motiverar sina elever. Vad är framgångsfaktorer? Hur får man en elev att vilja lära sig och orka lära sig t.ex. ordlistor och grammatik? I mitt sökande efter svar testar jag olika sätt att jobba, för det ska ju vara roligt att lära sig! Ju mer vi skrattar i klassrummet destu bättre.

Hoppas du har nytta och glädje av den här bloggen!

Hälsar, Annette Jansson

E-postadress: förnamn + efternamn @edu.hel.fi