Om mig och bloggen

Välkommen till den här idé- och materialbloggen! 

Det ska vara roligt att undervisa! Jag tror på skrattets kraft och på känslan av välbefinnande som infinner sig när man har roligt och gillar något. Jag vill ha elever som frivilligt kommer till mitt klassrum för att lära sig.  

Därför funderar jag mycket på hur man aktiverar och motiverar sina elever. Vad är framgångsfaktorer? Hur får man en elev att vilja lära sig och orka lära sig? I mitt sökande efter svar testar jag olika sätt att jobba med utgångspunkt i aktiverande och språkstimulerande arbetssätt

Jag hoppas att den här bloggen kan inspirera och ge dig nya verktyg och idéer!

Jag kan också erbjuda följande fortbildningar:

  • workshop och/eller föreläsning i aktiverande och språkstimulerande arbetssätt
  • workshop i digitala verktyg (Quizlet, Mentimeter, Wordwall, LearningApps.org och ItsLearning)
  • Workshop i att göra spelplaner eller mingelkort i PowerPoint
  • individuell handledning i aktiverande arbetsmetoder (t.ex. hur man utgående från kursboken kan skapa olika typer av aktiverande uppgifter)