Nordiska landskap – ett digitalt läromaterial

Nordiska landskap är ett digitalt läromaterial och en utställning som presenterar nordiska områden med vatten som tema. Fotografen bakom bilderna är svensklärare och naturfotograf Kirsi MacKenzie som också gör skolbesök.

Läromaterialet

Läromaterialet består av text- och ljudmaterial: uppgifter i text- och hörförståelse, diskussionsövningar, interaktiva ordspel, frågesport, Instagram-uppgifter, informationssökning… m.m. Ni kan välja antingen en avancerad eller en lättläst version.

Duolingo app

Duolingo är en amerikansk sida som erbjuder helt gratis kurser i diverse språk, också svenska (tyvärr inte ännu finska) på sin webbsida och/eller som app (Android, Apple, Windows). Varje kurs börjar från början och går till ungefär nivå A2 (B1 i läsning, om man är riktigt flitig), och användarna är i regel otroligt hjälpsamma och kan svara på varandras frågor så att också en mera avancerad ”elev” lär sig nytt.