Material med flashkort

Veronica Gilhoolys bok Kortkul och ordskatter: 150+ idéer för användnings av flashkort i klassrummet finns i sin helhet på nätet. Här finns 300 sidor med idéer och färdiga bildkort, texkort mm. kring prepositioner, dagar och månader, telefonrollspel, arbetsrelaterade diskussioner, diskussioner om att resa…

Här finns också en länk till fyra olika PDF-filer med flashkort på nybörjarnivå om allt och alla, pronomen, personliga pronomen och frågeord.