Använd Arbis bibliotek!

Nu finns det en ny sida under bilden som heter  Arbis bibba!  Där informerar våra bibliotekarier om bibliotekets tjänster.

Påminn era kursdeltagare om att besöka bibban eller gör det tillsammans med dem!

Exempel på aktiverande uppgifter du kan ge dem i biblioteket:

Ta reda på:

 • Vad heter våra bibliotekarier?
 • Vad är LL-böcker och var hittar du dem?
 • Hur många tidskrifter prenumererar Arbis bibliotek på?
 • Hitta LL-bladet. Vem ger ut denna tidning?
 • Vilka finlandssvenska dagstidningar kan du hitta i biblioteket?
 • Hitta en tidskrift som intresserar dig. Vilket ämne/ämnesområde tar den upp?
 • Vilka olika kategorier är böckerna indelade i?

Fördjupa dig:

 • Bläddra i en dagstidning – välj en nyhet som verkar intressant. vad handlar den om?
 • Välj en barnbok och läs den – vad handlar den om?
 • Var finns  Bamsetidningarna?  Hur blir Bamse världens starkaste björn?
 • Hitta en diktsamling och läs en dikt – vilka känslor väcker orden?
 • Ta en en roman av en författare på bokstaven x och läs på baksidan vad den handlar om.

REDOVISA SEDAN MUNTLIGT FÖR DE ANDRA!

Folkhälsan program FHille

Något för våra invandrarfamiljer med barn som ska börja svenska skola?!

Folkhälsan erbjuder ett program för barn som snart skall börja skolan och deras föräldrar. Programmet som heter FHille baserar sig på den internationella HIPPY-modellen och erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.

Folkhälsan har anpassat det internationella programmet HIPPY (Home instruction for parents and preschool youngsters) och det danska HIPPY-inspirerade programmet HippHopp till finländska förhållanden. HIPPY eller HIPPY-inspirerade program används i 15 länder.

Läs mer om FHille på Folkhälsans egna sidor!