Använd Arbis bibliotek!

Nu finns det en ny sida under bilden som heter  Arbis bibba!  Där informerar våra bibliotekarier om bibliotekets tjänster.

Påminn era kursdeltagare om att besöka bibban eller gör det tillsammans med dem!

Exempel på aktiverande uppgifter du kan ge dem i biblioteket:

Ta reda på:

 • Vad heter våra bibliotekarier?
 • Vad är LL-böcker och var hittar du dem?
 • Hur många tidskrifter prenumererar Arbis bibliotek på?
 • Hitta LL-bladet. Vem ger ut denna tidning?
 • Vilka finlandssvenska dagstidningar kan du hitta i biblioteket?
 • Hitta en tidskrift som intresserar dig. Vilket ämne/ämnesområde tar den upp?
 • Vilka olika kategorier är böckerna indelade i?

Fördjupa dig:

 • Bläddra i en dagstidning – välj en nyhet som verkar intressant. vad handlar den om?
 • Välj en barnbok och läs den – vad handlar den om?
 • Var finns  Bamsetidningarna?  Hur blir Bamse världens starkaste björn?
 • Hitta en diktsamling och läs en dikt – vilka känslor väcker orden?
 • Ta en en roman av en författare på bokstaven x och läs på baksidan vad den handlar om.

REDOVISA SEDAN MUNTLIGT FÖR DE ANDRA!