En barndom i Bagdad

Läste just en före detta elev berättelse om sin barndom och fascinerades av hur fint skola och inlärning beskrivs i den. Mycket handlar om att fostra till att bli goda mänskor. Berättelsen påminner mig också om hur många historier och hur mycket livserfarenhet våra vuxna invandrare har i bagaget, något vi som undervisar SFI borde vara bättre på att ta till vara och bejaka.