Artiklar på Lärorikt.fi

Lärorikt är en webbplats för alla som är intresserade av pedagogik och lärande och som vill följa med vad som händer på fältet.

Innehållet består av reportage, artiklar, notiser, kolumner, insändare och tips och bidrar till ökad kunskap, stöder kompetensutvecklingen, inspirerar och väcker debatt. Här kan du som lärare lätt ta till dig senaste forskning eller få veta vad som är aktuellt på fältet.

Webbplatsen är gratis och alla texter kan läsas i sin helhet och därför också användas i undervisningen som diskussionsunderlag eller för att öva läsförståelse.

Texterna är så pass avancerade att de lämpar sig för nivån B2.2 eller högre nivåer på den europeiska referensramen för språk.

Digitala verktyg och undervisning på distans

Med vårens distansundervisning i färskt minne vill jag dela med mig av några länkar och tips som berör undervisning på distans och digitala verktyg. För vi har alla lärt oss nya saker och fått nya perspektiv som vi kan ha nytta av också när vi inte undervisar på distans.

Idag ska jag faktiskt hålla höstens första lektion IRL och det känns fantastiskt. Jag tror de flesta lärare föredrar att träffas på riktigt. Men distansundervisning och digitala verktyg har sina fördelar om de utnyttjas pedagogiskt och med eftertanke. I de föreläsningar jag lyssnat på återkommer man till tanken om att ”less i more”. Allt ryms inte med och därför ska man ha tydliga mål för det man vill göra och avgränsa innehållet.

Det viktigaste i all undervisning både i klassrummet och på distans är enligt mig att skapa gemenskap och växelverkan samt att väcka nyfikenhet för allt lärande. Det gör man genom att locka till skratt, skapa uppgifter och innehåll som förutsätter samarbete, växelverkan och aktivitet (fysisk och mental).

Några digitala verktyg som jag själv gillar är Quizlet Live, Mentimeter, Wordwall och Learningapps.org. Jag har beskrivit dem lite mer i detalj under balken lärarverktyg uppe på sidan under bilden. Några av dem finns också på IKT-bloggaren Patricia Diaz lista på digitala verktyg.  Alla verktyg på hennes lista är förklarade och ordnade enligt kategori.

Jag rekommenderar också Linda Mannilas tre föreläsningar. Hon visar helt konkret hur verktygen fungerar och talar om pedagogiken bakom. Speciellt del 3 har mycket att ge.

Professor Petri Salo och IT-pedagog Johanna Björkell presenterar i den här filmen 7 tips och 11 verktyg hur du kan skapa bra kurser online för yrkeslärare och lärare inom fria bildningen.

Svenska Folkskolans vänners digitala idébank för undervisning på distans hittar man det mesta om distansundervisning både vad gäller digitala verktyg, ämnesinnehåll och exempel.

Tutorlärarna ger praktiska idéer och tips kring undervisning på distans i grundskolan. Här finns också filmer med Mia Skog (CLL) som intervjuar lärare om deras erfarenheter kring distansundervisning.

Utbildningsstyrelsen har också en länksamling med digitala läromedel och material som lämpar sig för undervisning.

Motivation, mindset och medmänsklighet

I skrivande stund märker jag att det var länge sen jag postade ett inlägg här. Under hela vårens coronatid hade jag varken tid eller energi. All tid gick åt till att få undervisningen på distans att fungera, digitalisera slutprov och hantera vardagen med en sjuåring hemma.

Men sommaren gav ny energi. Jag har fått koppla av och koppla bort. Jag känner en stor tacksamhet för att jag bor just i Finland med möjlighet att vandra i skogens tysta och trolska värld, se ut över släta klippor och solglittrande hav, ta svalkande dopp, åka på skummande vågor och känna vind och saltstänk i håret. Det här ger själsfrid, ny kraft och tillförsikt i denna märkliga tid.

Just den här sommaren har jag lyssnat på fler böcker än någonsin och tanken har fått vingar. Jag har bara fått ta emot och det har varit en riktig energispruta. Därför tänkte jag börja en ny termin med att dela med mig av några boktips och tankar.

Jag har tänkt mycket på hur man lär sig och hur man som lärare kan inspirera någon att vilja lära sig mer. Alva Appelgren talar i sin bok om hur man med hjälp av olika typer av feedback kan påverka en persons mindset så att hen blir motiverad och orkar jobba. Hon konstaterar att man lär sig just i de stunderna när något känns svårt. Ett dynamiskt mindset påverkar inställningen till en ny uppgift eller ett nytt uppdrag och därmed också hela lärandeprocessen. Vårt jobb som lärare handlar i första hand om att uppmuntra, sparra och skapa en trygg och dynamisk klassrumsmiljö.

Enligt Jo Boaler växer hjärnans kapacitet vid problemlösning. Den behöver utmaningar och därför ska man se misstag, motgångar och misslyckanden som något utvecklande. Hon går så långt som att säga att man bör begå misstag! Hon talar om att alla mänskor är i en process av växande. Ingen och ingenting är statiskt. Statiska föreställningar om potential (t.ex. att tala om att ha mattehuvud) tillhör en föråldrad syn på lärande. Alla har en chans att lära sig och jag omfamnar den tanken. Den här synen vill jag få mina studerande att ta till sig ännu mer. Ingenting är omöjligt, en del saker kräver bara en lite större insats!

Nu hoppas jag att jag åtminstone får börja undervisa i klassrum om några veckor. Jag tror helhjärtat på en personlig kontakt, både före, under och efter lektioner. Jag tror på att mötas och ha möjlighet att avläsa kroppsspråk och minspel när mina studerande kommer in i klassrummet. Jag vill också utnyttja klassrummets hela potential, med t.ex. rörelse och grupparbete i och utanför klassrummet. Och efter att ha läst ”Skärmhjärnan” inser jag ännu mer än förut vidden av för mycket skärmtid. Anders Hansen som också skrivit ”Hjärnstark” (se också tidigare blogginlägg) och ”Hälsa på recept”, både mycket bra böcker, talar väldigt mycket om hur det att röra på sig påverkar hjärnan både vad gäller kreativitet och förmågan att ta till sig kunskap. Han rekommenderar att studerande inte alls har sina mobiler framme i klassrummet – det påverkar nämligen lärandeprocessen negativt!

Och lärandeprocessen ska vara positiv även om den också känns utmanande! Jag vill vara med och skapa det goda klassrummet! Att vara lärare innebär att vara medmänniska, att se och bekräfta varje individ i klassrummet, att finnas till och våga bjuda på sig själv och locka till skratt. Skratt förlöser, motverkar stress och gör mänskor mottagliga för lärande. Stefan Einhorn talar om att det finns mer godhet i den här världen än vi anar. Han uppmanar sina läsare att vara snälla och menar att vi ska göra varandra gott, vara goda mänskor. Om vi alla följer hans råd kan vi tillsammans med våra studerande både i och utanför klassrummet förbättra världen!

 

En barndom i Bagdad

Läste just en före detta elev berättelse om sin barndom och fascinerades av hur fint skola och inlärning beskrivs i den. Mycket handlar om att fostra till att bli goda mänskor. Berättelsen påminner mig också om hur många historier och hur mycket livserfarenhet våra vuxna invandrare har i bagaget, något vi som undervisar SFI borde vara bättre på att ta till vara och bejaka.