Tala om motivation (Nivå B1+)

Vad är det som motiverar människor? Det här är en frågeställning som är intressant att diskutera i grupper på en mer avancerad nivå, men den här diskussionen kan bli ganska personlig så det gäller att känna sin grupp.

Jag började med att fråga vad motivation egentligen är. Sedan delade jag ut följande faktaruta ur HBL (16.4.2018) där vi gick igenom de olika motivationsbehoven (svåra ord och betydelse…). Man kan också ha behoven på skilda lappar. Sedan fick de välja vilket/vilka behov de uppfattar som viktiga för dem personligen och vilka de upplever att inte berör dem det minsta. Det uppstod oerhört intressanta diskussioner.

 

Tala om kostvanor och hälsa (Nivå A2+)

Mat, kostvanor och hälsa är ett tacksamt tema som de flesta kan relatera till. Jag brukar visa den här kostpyramiden som Statens näringsdelegation publicerat och börja med att gå igenom vokabulären, t.ex. genom att använda flashkort med matvokabulär, för att befästa ordförrådet innan vi börjar diskutera själva ämnet.

Sedan har jag låtit kursdeltaganra rita sin egen kostpyramid och fundera på sina matvanor i förhållande till rekommendationen. Här kan man också fundera på hur pyramidens utseende varierar beroende på i vilken världsdel man befinner sig.

På Yles sidor finns ett bra 5-minuters videoklipp om de nya kostrekommendationerna, som också gör sig bra som utgångspunkt för en diskussion om hälsa och kostvanor.

kostpyramid