FinlandSwedish Online

FinlandSwedish Online 1 finns nu färdig att användas på webbadressen https://finlandswedishonline.fi/

FinlandSwedish Online 1 är en webbaserad nybörjarkurs i finlandssvenska avsedd för utländska inlärare, men också andra som vill lära sig eller fräscha upp sin svenska.  Målet är att kursen ska ge sådana ord och fraser som man behöver i vardagslivet samtidigt som den introducerar inlärarna till sociala situationer som nyinflyttade kan känna igen.  Kursen är interaktiv. Det betyder att inläraren aktivt får öva ord, fraser och strukturer som introduceras i dialoger ofta med videoklipp.

Kursen är uppbyggd på isländsk botten. Kursen Icelandic Online har fungerat som modell för FinlandSwedish Online och den tekniska basen för kursen finns på Island. Den finlandssvenska kursen har utarbetats vid Helsingfors universitet med f.d. universitetslektorn i isländska Helga Hilmisdottir (nu forskarlektor vid Islands universitet) som primus motor. För projektet har vi fått finansiellt stöd av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner.

FinlandSwedish Online 1 motsvarar ungefär A1 på CEFR-skalan. Inom de närmaste åren kommer vi att utarbeta ytterligare fyra kurser så att kurs 5 motsvarar nivå C1.

Kursen är gratis att använda för vem som helst var som helst. Lärare kan med fördel integrera större eller mindre delar av kursen i sin undervisning.

Användare kan ge feedback på kursen genom att utnyttja ”report issue”-knappen som finns på varje kurssida. För vidare frågor och kommentarer kan man kontakta oss på adressen fso@helsinki.fi

Hälsar, Beatrice Silén t.f. professor i nordiska språk, Helsingfors universitet

Tankar om kreativitet!

Terminstarten närmar sig med stormsteg och semesterns tidlösa tillvaro känns avlägsen. Jag funderar på hur jag ska mana fram kreativitet till allt nytt fräscht undervisningsmaterial jag vill skapa!

Enligt Anders Hansen borde jag springa fram min kreativitet!

Jag rekommenderar varmt hans bok ”Hjärnstark” som inspirerat mig att löpa längre och mer regelbundet. Utmaningen blir att ta tillvara alla idéer som kläcks!