Lära känna varandra

När jag ska möta en ny grupp  är jag alltid lite nervös. Jag vill ju att vi ska få en bra start och skapa ett motiverande och tryggt arbetsklimat i gruppen. En förutsättning för det är att vi lär känna varandra bättre för att kunna umgås så att alla känner sig bekväma.

Här är några exempel på lära känna lekar jag använt:

  1. Namnlek med boll: Alla kursdeltagare står i en ring. Den som har bollen börjar med att säga: ”Jag heter … och jag tycker om eller tycker inte om …”. Sedan kastar hen bollen till en ny person, som ska upprepa: ”Hon/han heter … och tycker om/tycker inte om…” och sedan fortsätta med att berätta vad hen själv heter och tycker om/inte tycker om samt kasta bollen vidare till en ny person. Leken fortsätter tills alla fått säga sitt namn åtminstone en gång.
  2. Lära känna varandra genom bilder: jag har en bildbank med A4:ans färgbilder. Varje kursdeltagare får välja två bilder som berättar något om en själv. Sedan får man berätta varför man valt just dessa bilder. Jag brukar visa exempel och börja. Det här kan också göras i mindre grupper.
  3. Alla som: Kursdeltagarna sitter på stolar i en stor ring. En står i mitten och ropar ”Alla som…” och någonting t.ex. ”tycker om frukter!” och då ska alla som tycker som frukter (eller något liknande) rusa upp från sin stol och byta plats med någon annan som har rusat upp. Den som är utropare försöker ta en stol så att det är någon annan som blir utan stol. Den som blir utan stol blir ny utropare och ska säga någonting nytt: ”Alla som…”.
  4. Högsta gemensamma nämnare: Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan exempelvis vara film, musik eller valfritt tema.
    Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare. Källa
  5. Hälsokällan Fyrbodals paket med övningar allt från namnlekar, gruppindelning, övningar lämpade i temaarbete och för dialogsamtal samt energiövningar.