Lär känna varandra!

Efter ett långt sommarlov och med nya elever i klassrummen är alla typer av Ice breakers och övningar för att lära känna varandra välkomna. Ju bättre vi känner varandra i klassrummet, destu lättare är det att skapa trivsel och trygghet. De här frågekorten kan skrivas ut och lamineras, men du kan också använda mitt slumpmässiga hjul i Wordwall om du vill undvika papperslappar. Själv gillar jag alla typer av lappar för då har man något konkret att hålla i, men variation är alltid bra. Till höger i kategorin Ice breakers och samarbetsövningar finns också länkar till webbsidor med fler övningar.

Lära känna varandra

När jag ska möta en ny grupp  är jag alltid lite nervös. Jag vill ju att vi ska få en bra start och skapa ett motiverande och tryggt arbetsklimat i gruppen. En förutsättning för det är att vi lär känna varandra bättre för att kunna umgås så att alla känner sig bekväma.

Här är några exempel på lära känna lekar jag använt:

  1. Namnlek med boll: Alla kursdeltagare står i en ring. Den som har bollen börjar med att säga: ”Jag heter … och jag tycker om eller tycker inte om …”. Sedan kastar hen bollen till en ny person, som ska upprepa: ”Hon/han heter … och tycker om/tycker inte om…” och sedan fortsätta med att berätta vad hen själv heter och tycker om/inte tycker om samt kasta bollen vidare till en ny person. Leken fortsätter tills alla fått säga sitt namn åtminstone en gång.
  2. Lära känna varandra genom bilder: jag har en bildbank med A4:ans färgbilder. Varje kursdeltagare får välja två bilder som berättar något om en själv. Sedan får man berätta varför man valt just dessa bilder. Jag brukar visa exempel och börja. Det här kan också göras i mindre grupper.
  3. Alla som: Kursdeltagarna sitter på stolar i en stor ring. En står i mitten och ropar ”Alla som…” och någonting t.ex. ”tycker om frukter!” och då ska alla som tycker som frukter (eller något liknande) rusa upp från sin stol och byta plats med någon annan som har rusat upp. Den som är utropare försöker ta en stol så att det är någon annan som blir utan stol. Den som blir utan stol blir ny utropare och ska säga någonting nytt: ”Alla som…”.
  4. Högsta gemensamma nämnare: Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan exempelvis vara film, musik eller valfritt tema.
    Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare. Källa
  5. Hälsokällan Fyrbodals paket med övningar allt från namnlekar, gruppindelning, övningar lämpade i temaarbete och för dialogsamtal samt energiövningar.

Ge en komplimang – feel good övning

Den här övningen fungerar bäst i en grupp där kursdeltagarna redan känner varandra lite grann. Jag började lektionen med den här övningen och delade ut en fras till var och en och bad dem gå runt och övertygande viska sin fras i örat på alla i klassrummet. Jag tog själv första steget och gick runt och viskade i kursdeltagarnas öron. Efter lite obekväma skratt kom alla igång och kinderna blev rosig på somliga. När vi var klara satte många sig ner med ett leende på läpparna.

 

Inspiratör: Gerd Forss

Digital- och pedagogisk verktygskass

Studieskolen är en språkskola i Köpenhamn. På deras sidor finns en del bra undervisningsmaterial på danska, men den pedagogiska verktygskassen innehåller flera bra tips om hur man kan kan komma igång och lära känna en ny grupp.

Tips!

Här kan man göra gratis språktest.

Här finns en ”pædagogisk værktøjskasse” med en massa idéer hur man starta och avsluta en lektion, skrivövningar, samtalsövningar m.m.

Här finns en ”digital værktøjskasse” med olika övningar (tala, lyssna, skriva och läsa).