En övning med indefinita pronomen

Här är en aktiverande övning som gör det lättare att förstå indefinita pronomen. I Rivstart A1+A2 tas indefinita pronomen upp i kapitel sju och därför består flashkorten från Quizlet också av ord från samma kapitel. Flashkorten placeras med bilden uppåt i rutan. Studerandena jobbar parvis och ska komma på vad substantivet är på svenska. De frågar och svarar turvis. Ex. Har du några strumpor? Nej tyvärr, jag har inga strumpor.

Här kan du ladda ner övningen

Öva vokabulär med fråga och svar

Den här övningen fungerar bäst i par. Här övar vi med nybörjarna att minnas ord och samtidigt att formulera frågor och svar. Botten hittar du här, men flashkorten med bild på ena sidan och det svenska ordet på den andra sidan kommer från Quizlet där vi samlat ordlistor till alla kapitel i boken. På det sättet övar vi med konkreta kort i klassen och sen får de gå hem och träna mer via spelen i Quizlet-applikationen på mobiltelefonen.

Öva veckodagar

Snurrorna med veckodagar fungerar bra när man första gången ska lära sig veckodagarna och själv kan kolla vilken dag det är idag, imorgon osv. Nästa steg är att jobba i par så att bara en håller i en snurra och den frågar vilken dag det är idag, imorgon eller vilken dag det var igår osv. Den andra ska försöka komma ihåg veckodagarna och får hjälp vid behov. Sen byts rollerna.

Hälges pratbubblor

Vi har en grammatikmaskot på SFI (Svenska för invandrare). I år är det Hälge och förra året var det Herr Nilsson. Med hjälp av Hälges pratbubblor förklarar jag grammatik och övar ordföljd. Här övar vi först preteritum och sen pronomen (nivå A1.3)

Vi stod i en stor halvcirkel runt Hälge och idag började Hälge med frågan om vad de gjorde i helgen. Alla fick säga något och jag skrev upp verb i preteritum. Därefter fick Hälge säga det han hade på hjärtat och jag frågade vad som var gemensamt för alla pratbubblor och kunde repetera personliga och possessiva pronomen.

Inspiratör: Gerd Forss som donerat Hälge

HBL och verbsnurror

Idag diskuterade vi nyheter genom att titta på första sidan av HBL och fundera på rubriksättning och bildval i nyhetsrapportering, vilka nyheter som känns relevanta och varför, vad en nyhet egentligen är och hur man vinklar nyheter beroende på i vilket land man befinner sig. Vi streckade också under alla verb,  funderade på deras betydelse i sammanhanget och övade verbböjning med hjälp av verbsnurror.  Verbsnurror

Färdiga lektionsupplägg kring temat mat

Natur&Kultur har gjort serie lektionsupplägg kring mat:

Länkar till de enskilda materialen som pdf-filer: