People bingo

PEOPLE BINGO går alla kursdeltagare runt i klassrummet och frågar varandra frågor. De ska hitta en person som t.ex. har födelsedag på sommaren. När de frågat frågan ”Har du födelsedag på sommaren?” av någon och fått ett svar går de vidare till nästa person oberoende av svaret. När de fått ett jakande svar får de sätta ett kryss i rutan. Målet är att få så många kryss att det blir bingo.

Den här uppgiften fungerar jättebra som en stämningshöjare och fungerar på vilket språk som helst. Jag brukar använda det t.ex. när vi lär känna varandra eller övar tidsformer och försöker skriva sådana saker som jag känner till om kursdeltagarna för att göra det roligare och mer personligt.

Här hittar du ett färdigt botten som du kan ladda ner och använda.