Herr Nilssons berättarkappsäck (Nivå A2+)

I Herr Nilssons berättarkappsäck finns en massa småsaker som kan stimulera fantasin och få igång prat. Kursdeltagarna får först gissa vad som kan tänkas finnas i kappsäcken och på det sättet övar vi substantiv. De får sedan välja en sak per man och berätta varför de valde just den saken. Jag brukar också ställa följdfrågor. Diskussionen går i alla möjliga riktningar. T.ex. nyckeln gav upphov till helt underbara diskssioner om låsta dörrar och nycklar som öppnar portar till nya världar och hjärtan.

Inspiratör: Pia Riihimäki

Roligt med klockan – arbeta med stationer

Jag hittade ett roligt spel som man kan använda i klassen när man vill öva klockan men också att tala om vad man gör olika tider på dygnet.

  1. Para ihop klockslag med dagliga aktiviteter.
  2. Beskriv vad som händer på korten. Fördjupa sedan diskussionen: Vad brukar du själv göra samma tid. När äter du middag om du inte gör det den tiden som anges på kortet? Med vem äter du middag? Vad äter du? osv  (Var och en väljer olika klockslag i tur och ordning tills korten är slut.)
  3. Tomrumsuppgift: alla i gruppen väljer varsitt klockslag och hittar på vem dessa mänskor är och vad de kommer att göra efter sin aktivitet på kortet.

Stationer: Man behöver bara ett spel om man jobbar med stationer så att grupper på 2-4 personer jobbar ca 15 minuter vid en station och sedan går till nästa. Fördelen med stationer är att jag som lärare kan stå vid en station som t.ex. kan handla om grammatik. På det sättet får jag en möjlighet att fokusera på enskilda studerandes behov och det är lättare för de studerande att ställa specifika frågor.