Centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Deras ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Här finns vetenskapliga artiklar, litteraturtips m.m. kring svenska för invandrare.

Svenska som andraspråk- materialnav

På Edu.fi finns en materialnav för svenska som andra språk. Här finns jättebra övningar att använda som extra material i undervisningen.

Så här står det om materialet: ” Materialet i navet är insamlat främst med tanke på undervisningen i svenska för vuxna inflyttade. Materialet består dels av länkar till nätresurser, dels av övningar och tips i pdf- och word-format.

Materialet är uppdelat enligt temaområdena i allmänna språkexamina, och de olika grammatiklänkarna, -tipsen och -övningarna enligt den elementära grammatikens centrala delar.

 

Annas råd till språklärare

 Min kollega Anna skrev ner några råd till sina språklärare (speciellt för nya lärare) efter att ha läst ca 250 utvärderingsblanketter våren 2015. Jag tycker de är bra och värda att begrunda inför varje ny termin.

 • Presentera kursens målbeskrivning och nivå första lektionen och gå igenom kursens innehåll.
 • Lär dig deltagarnas namn och var medveten om vars och ens målsättningar och bakgrundskunskaper.
 • Håll kursens nivå (enligt kurs- och målbeskrivning) även om någon kursdeltagare går på ”fel” nivå/kurs och gärna ser att nivån kunde höjas eller sänkas. Uppmuntra kursdeltagare att (om möjligt) byta kurs om nivån inte känns rätt.
 • Använd målspråket i så hög grad som möjligt, redan från början.
 • Det är tryggt med rutiner, men glöm inte bort att variera och överraska ibland.
 • Börja och avsluta lektionen i tid.
 • Ge hemuppgifter. Kom ihåg att gå igenom dem följande gång men minns att varje lektion inte behöver börja med genomgång av läxan.
 • Se till att deltagarna byter par och plats ibland.
 • Använd musik- och filminslag pedagogiskt, som en del av helheten, inte som underhållning eller utfyllnad. Det behöver inte vara mer än ett par korta uppgifter, för att det skall kännas att det finns en tanke bakom det hela.
 • Undvik att gå med gruppen på kafé och restaurang (och exkursioner som kostar) under lektionstid.
 • Se till att alla i gruppen får vara aktiva, delta i diskussioner, svara på frågor etc.
 • Om kursen har en bok, använd huvudsakligen den. Komplettera vid behov med kopior och eget material.
 • Utvärdera efter 5-6 veckor. Be t.ex. kursdeltagarna anonymt skriva ner vad som varit bra och mindre bra och eventuella önskemål. Allt kan och ska du naturligtvis inte uppfylla, men du kan få värdefulla tips och idéer.