Svenska dagen 6.11

Idag firas Svenska dagen runt om i Svenskfinland.

Utbildningsstyrelsens hemsida finns det många fina länktips för dig som t.ex. vill lyssna på Modersmålets sång eller Tove Jansson som läser Berättelsen om det osynliga barnet eller läsa mer om Svenska veckan som erbjuder en massa fint digitalt program på svenska.

Så här skriver Utbildningsstyrelsen om Svenska dagen:

Svenska dagen firas årligen den 6 november. Dagen firades första gången 1908 och traditionen instiftades av Svenska folkpartiet. Dagen var ursprungligen avsedd att öka den svenskspråkiga befolkningens känsla av samhörighet. Sedan dess har dagens syfte varit att respektera Finlands tvåspråkighet samt att synliggöra särskilt det svenska språket och det svenskspråkiga kulturarvet i Finland. Kung Gustav II Adolfs dödsdag 6.11.1632 valdes som datum. Kungen stupade i det trettioåriga kriget. Kriget är en del av grundandet av den svenska stormakten.

Glad svenska dagen till alla!