En barndom i Bagdad

Läste just en före detta elev berättelse om sin barndom och fascinerades av hur fint skola och inlärning beskrivs i den. Mycket handlar om att fostra till att bli goda mänskor. Berättelsen påminner mig också om hur många historier och hur mycket livserfarenhet våra vuxna invandrare har i bagaget, något vi som undervisar SFI borde vara bättre på att ta till vara och bejaka.

Hälges pratbubblor

Vi har en grammatikmaskot på SFI (Svenska för invandrare). I år är det Hälge och förra året var det Herr Nilsson. Med hjälp av Hälges pratbubblor förklarar jag grammatik och övar ordföljd. Här övar vi först preteritum och sen pronomen (nivå A1.3)

Vi stod i en stor halvcirkel runt Hälge och idag började Hälge med frågan om vad de gjorde i helgen. Alla fick säga något och jag skrev upp verb i preteritum. Därefter fick Hälge säga det han hade på hjärtat och jag frågade vad som var gemensamt för alla pratbubblor och kunde repetera personliga och possessiva pronomen.

Inspiratör: Gerd Forss som donerat Hälge

Tala om ordspråk

Idag talade vi om ordspråk. Kursdeltagarna på nivå B1 fick en hög med Serholts kort med ordspråk (början och slutet av ett ordspråk) som de skulle para ihop. De skulle fundera på vad ordspråket betyder och om de har samma ordspråk eller något liknande  i sitt eget språk. Det ledde till intressant diskussioner om vad ordspråk kommer ifrån hur  lika och olika de kan se ut i olika kulturer.