Rollspel

Rollspel är en  tacksam metod eftersom det ger en möjlighet att gå in i en roll och vara någon annan. Då blir också frågor om ålder tillåtna!

Varje studerande får en lapp och ska ställa frågor till sitt par för att ta reda på vad hen heter, var hen bor, vad hen jobbar med osv, men också svara på sitt pars frågor. När man är klar byter man lappar och går till följande person. Här övas också uttal av alla vokaler.

Här kan du ladda ner materialet:

Hörförståelse om Helsingfors

Här är några ”Gamis” som jag gjort via applikationen Tellagami .  Det här är en Helsingforsserie som man kan lyssna på för att öva hörförståelse och hur bra man känner till Helsingfors!

Helsingforsgamis 1: Dianaparken

Helsingforsgamis 2: De skeppsbrutna

Helsingforsgamis 3: Topelius och barnen (Skolskvären)

Helsingforsgamis 4: Fölskvären

Helsingforsgamis 5: Aleksis Kivi (Järvägstorget)

 Helsingforsgamis 6: Johan Ludvig Runeberg (Esplanden)

PS Tyvärr har jag inte fått applikationen att fungera på en lång tid. Därför blev det bara 6 Gamis.

African storybooks

På den här sidan (African storybook) finns 40 korta enkla historier på olika nivåer (1-5). De är riktade till barn men flera av dem tycker jag också kan användas med vuxna. Det går dessutom att använda bara bilderna som är jättefina och berätta/tala fritt utgående från dem t.ex. vilka associationer som väcks eller ordna bilderna och berätta/skriva sin egen historia. Varje berättelse har skriven text och ljud till varje bild och de är dessutom översatta till över 10 språk, vilket betyder att en studerande kan lyssna på berättelsen på sitt eget språk om hen är nybörjare och på det sättet få en helt annat förståelse för ett innehåll.